Developerský projekt Jeseníky

ulice: 
jeseníky
obec: 
Jeseníky
psč: 
790 01
okres: 
Jeseník
Typ pozemku: 
stavební
Plocha pozemku: 
130000 m²
Příjezdová cesta: 
ANO
Inženýrské sítě: 
ANO
Cena: 
0 Kč

Vážený pane/paní,
Dovolujeme si Vás tímto oslovit a představit nabídku uceleného souboru stavebních parcel, včetně vybudované infrastruktury, v lokalitě situované mezi dvěma lanovými drahami v k.ú. JESENÍKY, bezprostředně u Karlova, nedaleko Karlovy Studánky a Pradědu, které navazují na vybudované městečko sportovního, kongresového a hotelového komplexu. Jedná se o lokalitu v samotném centru Jeseníků, ale přesto se celá zástavba nachází mimo zónu CHKO Jeseníky. Lokalita má díky významným investicím do okolí v posledních letech do budoucna vysoký potenciál (investice Slezská Harta - lodní doprava, Karlov - 4 další dokončované LD, Karlova Studánka - dokončená rozsáhlá investice).
Dle územního plánu z roku 2006 a jeho pozdějších změn č.1 a 3. je možno v rámci komerční zóny stavět komerční obejkty a převážně z dotační politky by mohlo být zajímavé :
Odborný popis:
OV Plochy občanského vybavení
- Seniorhousy, domy s pečovatelskou službou
- Drobná výroba
- Občanská vybavenost
– komerční zařízení
Využití plochy převažující: občanské vybavení komerčního charakteru, tj. kromě občan-ského vybavení zřizovaného a provozovaného ve veřejném zájmu.
Členění na pozemky přípustné: - občanského vybavení - komerční zařízení kromě budov obchodního prodeje,
- veřejných prostranství,
- související dopravní infrastruktury,
- související technické infrastruktury,

Výšková regulace zástavby: max. výška budov 12 m nad rostlý terén stavebního pozemku.
Intenzita stavebního využití pozemků v plochách: max. 60 % pozemku občanského vybavení.
ZAINVESTOVÁNÍ POZEMKŮ PRO NÁSLEDNÝ PRODEJ POD PRADĚDEM
Dokončena druhá etapa přípravy stavebních pozemků pro prodej, pro které máme zajištěnou kompletní administrativní a právní připravenost.
Plocha 26,3 ha nabízí 188 nových stavebních parcel s možností výstavby 26 hotelů (apartmánových domů s následným prodejem apartmánových jednotek) a 162 komerčních penzionů. Obecně je povolena zástavba pro rodinnou rekreaci, komerční využití a občanskou vybavenost.
Také katastrálně jsou pozemky připraveny a odděleny. Na pozemcích jsou hotové hlavní páteřní rozvody elektřiny, vody, plynu a nově vybudovaná asfaltová obecní komunikace. Jsou vybudovány trafostanice a ČEZ Distribuce a.s. vystavěla a zkolaudovala distribuční sítě na pozemcích ve své režii. Pro výše uvedené stavby bylo vydané pravomocné územní rozhodnutí. Dopravní dostupnost stavebních pozemků je dobrá (Olomouc - 45 min., Brno - 1h 40 min, Ostrava - 1h), pozemky jsou lemovány nově zrekonstruovanými silnicemi 2. a 3. třídy s vybudovanými parkovacími plochami. Nově dokončený hotel s bazénem, wellness, restaurací a dalšími službami, byl vystavěn jako zázemí pro následnou soukromou zástavbu.
Vše je otázka osobního jednání a požadavků klienta.
RK NEVOLAT