Všeobecné podmínky pro vkladání nemovitostí

1. Nemovitosti je oprávněn vkládat pouze občan, majitel inzerované nemovitosti nebo osoba s platnou notářsky ověřenou plnou mocí na zastupování majitele vztahující se na inzerovanou nemovitost.

2. Na www.freereals.eu není dovoleno provozovat zprostředkovatelskou činnost, vybírat jakékoli provize či poplatky za předjednání, dojednání ani uzavření smlouvy.

3. Není dovoleno vkládat do inzerátů reklamu, odkazy, autorsky chráněné díla.

4. Přístup na informační realitní server je umožněn na základě registrace. Veškeré uvedené údaje musí být pravdivé, úplné a aktuální. Registrace, jakož i zveřejnění inzerce je časově omezeno na dobu 28 dnů.

5. Inzerent se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky a nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění inzerátu.

A) Provozovatel serveru je oprávněn upravit nebo úplně smazat inzerát, který je v rozporu s všeobecnými podmínkami, dobrými mravy, právním řádem České republiky nebo se zájmy provozovatele.

B) Provozovatel si vyhrazuje právo na manipulaci s inzerátem po dobu jeho platnosti.

C) Provozovatel není povinen archivovat registrační údaje ani inzeráty.